FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA ŠIMLJANIKA U SJEVERNOJ MOSLAVINIReportar como inadecuado
FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA ŠIMLJANIKA U SJEVERNOJ MOSLAVINI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

Na temelju vlastitoga terenskog istraživanja u radu se opisuje fonologija govora

Šimljanika, koji pripada iekavskim sjevernomoslavačkim kajkavskim govorima. Budući

da je riječ o području koje se nalazi u blizini kajkavsko-štokavske granice i kojemu su

migracijski pokreti u prošlosti izmijenili polaznu strukturu stanovništva, očekujemo

odstupanja od tipičnoga kajkavskog sustava. Promatrat ćemo jesu li i koji su štokavski

elementi utjecali na samoglasnički, suglasnički i naglasni sustav.

kajkavsko narječje; štokavsko narječje; sjevernomoslavački dijalekt; dijalektni dodiriAutor: Perina Vukša Nahod - orcid.org-0000-0003-2602-9832 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados