PROGRAM SPOLNOG ODGOJA: TIHA REVOLUCIJA S ANTROPOLOŠKIM PREDZNAKOM Znanstveni simpozij, Rijeka, 14. ožujka 2014.Report as inadecuate
PROGRAM SPOLNOG ODGOJA: TIHA REVOLUCIJA S ANTROPOLOŠKIM PREDZNAKOM Znanstveni simpozij, Rijeka, 14. ožujka 2014. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Fluminenses, Vol.44 No.2 January 2015. -

S A D R Ž A J

RTČ - Godina 22, br. 2 44, str. 247-512, Rijeka, 2014.

IZLAGANJA

- Ksenija RUKAVINA KOVAČEVIĆ, Programske smjernice spolnog odgoja u školi: između nametnutog i očekivanog

- Kornelija MRNJAUS, Vrjednovanje programa spolnog odgoja s pedagoškog stajališta

- Richard PAVLIĆ, Muško i žensko stvori ih. Pečat kršćanske antropologije

- Mario VOLAREVIĆ, Ideološki predznaci programa spolnog odgoja

RASPRAVE I ČLANCI

- Gerhard MARSCHÜTZ, Dokidanje biološkog spola? Teološke napomene o raspravi o rodu na katoličkom području

- Marijan BENKOVIĆ, Pastoral sakramenta potvrde u sekulariziranom društvu s naglaskom na katehetsku pripravu

- Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC, Ključne poruke u Dobrilinim poslanicama od 1858. do 1882.

- Saša HORVAT, Pojam zaborava u Platona

- Milan ŠPEHAR – Tomislav SIKAVICA, Župa i molitvena zajednica. Župa i karizmatski pokreti – odnosi, suradnja i razilaženja

- Veronika Nela GAŠPAR – Martin KAJTAZI, Benedikt XVI. o vjeri, razumu i smislu kršćanskog života

- Marko MEDVED, U spomen na povjesničara Jacquesa Le Goffa 1924. – 2014.

PRIKAZI I RECENZIJE

- IKON, 6 2013., Vizije Franjo Emanuel Hoško

- IKON, 7 2014., Ikonologija na raskršću Franjo Emanuel Hoško

- Frano Prcela, O.P., Bogozaborav. Razmišljanja o aktualnim izazovima Crkve Jerko Valković

- Zoran Grozdanov ur., Jürgen Moltmann: Silazak u vražje krugove smrti. O četrdesetoj godišnjici Raspetog Boga Marko Medved.Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents