Stručni međužupanijski skup za učitelje povijesti s do pet godina radnoga staža i učitelje pripravnike u osnovnim školama na temu Temeljna nastavna umijeća i kompetencije, Rijeka, 30. kolovoza 2013.Reportar como inadecuado
Stručni međužupanijski skup za učitelje povijesti s do pet godina radnoga staža i učitelje pripravnike u osnovnim školama na temu Temeljna nastavna umijeća i kompetencije, Rijeka, 30. kolovoza 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Histria : rivista della Societ? Storica Istriana = Histria : časopis Istrskega zgodovinskega društva = Histria : the Istrian Historical Society review, Vol.3 No.3 December 2013. -Autor: Jasna Žabčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados