Stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća, učitelje i nastavnike mentore i savjetnike u Karlovačkoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, Rijeka, 7. siječnja 2013.Reportar como inadecuado
Stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća, učitelje i nastavnike mentore i savjetnike u Karlovačkoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, Rijeka, 7. siječnja 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Histria : rivista della Societ? Storica Istriana = Histria : časopis Istrskega zgodovinskega društva = Histria : the Istrian Historical Society review, Vol.3 No.3 December 2013. -Autor: Sonja Bančić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados