STOTINU GODINA HRVATSKOGA PRAVOPISA U povodu stote obljetnice Hrvatskoga pravopisa Ivana BrozaReportar como inadecuado
STOTINU GODINA HRVATSKOGA PRAVOPISA U povodu stote obljetnice Hrvatskoga pravopisa Ivana Broza - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1992. -

U članku se sagledava značenje koje za današnju hrvatsku pravopisnu normu ima Hrvatski pravopis Ivana Broza, objelodanjen prije stotinu godina, ali i odnos toga Pravopisa prema tradiciji koja mu je prethodila. Brozov bi Pravopis trebalo promatrati manje kao veliku prekretnicu, a više kao značajnu smjer¬nicu u razvoju današnje hrvatske ortografske norme.Autor: Lada Badurina -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados