IMENIČKI GENITIV PLURALA U HRVATSKI« SPOMENICIMA 14. STOLJEĆAReportar como inadecuado
IMENIČKI GENITIV PLURALA U HRVATSKI« SPOMENICIMA 14. STOLJEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1992. -

Imenički genitiv plurala jedan je od onih segmenata gramatičke strukture po kojemu se razlikuju naši dijalekti, a 14. st. vrijeme je mnogih morfoloških promjena, pa su stoga uzeti u razmatranje spomenici 14. st. Za čakavske, se spomenike konstatira pretežitost nastavka -Ø -i -ov-ev, pri čemu -ov-ev karakterističan samo za imenice muškoga roda ne dolazi u najsjevernijim spomenicima s obzirom na proteg čakavskoga narječja. Iz usporedbe s kasnijim spomenicima i nekim novijim govorima može se zapaziti njegovo širenje na račun nastavka - Ø, ali u spomenicima 14. st. još preteže nastavak -Ø. Zanimljiva je pojava da u Istarskom razvodu sve posuđenice muškoga roda imaju redovito nastavak -i, a imaju ga osobito uz brojeve i neke domaće imenice koje su inače običnije s nastavkom -Ø. U ostalim spomenicima nastavak -i redovito ima imenica ludi nekadašnja i-dekli-nacija, ali i neke druge imenice muškoga roda, a često dolazi uz brojeve i uz količinske priloge. U Vatikanskom hrvatskom molitveniku dub¬rovačke provenijencije preteže nastavak -a u imenica svih triju rodova. Zaključuje se da su nastavci - Ø-ov-ev tragovi čakavske matice i da su već tada u Dubrovniku imali književnojezično obilježje kakvo su imale i druge čakavske crte u kasnijim dubrovačkim jezičnim spomenicima, a da je nastavak -a u to vrijeme u Dubrovniku već ustaljena pojava. U čakavskim spomenicima nastavak -a sasvim je izuzetan. Ostali nastavci javljaju se sporadično samo u čakavskim spomenicima i vjerojatno su plod književnojezičnih napora pisaca tekstova.Autor: Dragica Malić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados