JAKOV MIKALJA U POVIJESTI HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKAReportar como inadecuado
JAKOV MIKALJA U POVIJESTI HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1992. -

U dopreporodnom razvoju hrvatskoga književnog jezika Mikaljino je Blago jezika slovinskoga zanimljivo iz više razloga: jer životopis njegova autora nameće mnoge nedoumice; jer je Blago prvi rječnik s hrvatskim natuknicama; jer je najstarije jezikoslovno djelo s pretežnim štokavsko-jekavskim osobinama; jer pripada među one prinose našoj starijoj leksikografiji koji su s kroatističkoga stajališta najslabije proučeni.Autor: Josip Vončina -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados