NOVI PRILOZI PROUČAVANJU NAŠE ALHAMIJADO LITERATUREReport as inadecuate
NOVI PRILOZI PROUČAVANJU NAŠE ALHAMIJADO LITERATURE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

Autor rasprave iznosi sažete prikaze dosadašnjih studija na području istraživanja aIhamijado-književnosti kao specifičnog oblika kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Analizirajući studije dr. Muhameda Hadžijahića, dr. Abdurahmana Nametka i dr. Muhameda Hukovića, te nekoliko starijih istraživača, Rizvić donosi zaokruženu sliku znanstvenih izučavanja alhamijado-književnosti od druge polovine 19. stoljeća do danas.Author: Mushvin Rizvić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents