Sastav janjećeg trupa - MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVI No.3 May 2014.Reportar como inadecuado
Sastav janjećeg trupa - MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVI No.3 May 2014. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVI No.3 May 2014. -

Ukupna vrijednost ovčjeg janjećeg trupa uz klaoničku masu ovisi o masi pojedinih dijelova trupa i njihovom sastavu, odnosno udjelima

mišićnog, masnog i koštanog tkiva. U svrhu utvrđivanja tkivnog sastava janjećeg trupa koriste se različite destruktivne i nedestruktivne metode. Brojni čimbenici koji utječu na svojstva trupa mogu u značajnoj mjeri utjecati i na njegov sastav. Među čimbenicima koji utječu na sastav janjećeg trupa ponajviše se ističe genotip pasmina, spol, hranidba, tjelesna masa pri klanju i pojedini dio trupa. Osim navedenih čimbenika koji utječu na sastav trupa svako treba uzeti u obzir i metode pomoću kojih se utvrđuje sastav trupa. S obzirom na značaj sastava janjećeg trupa te činjenicu da u hrvatskom ovčarstvu disekcija još uvijek nije znatnije zastupljena svakako bi se zajedničkim snagama trebalo poraditi na definiranju najprihvatljivije metode koju će se koristiti u tom području.

čimbenici; janje; tkiva; trupAutor: Ana Kaić - ; Zavod za specijalno stočarstvo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagre

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados