Udio i stupanj oksidacije masti i sastav masnih kiselina industrijskog i tradicionalnog Baranjskog kulenaReport as inadecuate
Udio i stupanj oksidacije masti i sastav masnih kiselina industrijskog i tradicionalnog Baranjskog kulena - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVI No.3 May 2014. -

Udio masti, sastav masnih kiselina i stupanj oksidacije masti TBA test određen je u uzorcima tradicionalnog i industrijskog Baranjskog

kulena. Udio masti u industrijskom kulenu iznosio je 8,60%, dok je u tradicionalnom 9,27%. Sastav zasićenih SFA, mononezasićeniih

MUFA i polinezasićenih PUFA masnih kiselina u obje vrste kulena iznosio je 37% SFA, 15% PUFA i 48% MUFA. Omjer PUFA-SFA u tradicionalnom kulenu bio je 0,41 dok u industrijskom 0,38, a omjer n-6-n-3 iznosio je 12,88 za tradicionalni, a 13,08 za industrijski kulen.

TBA vrijednost tradicionalnog kulena iznosio je 0,79 mg MDA-kg uzorka, dok je industrijski kulen imao nešto viši stupanj oksidacije

masti 1,01mg MDA-kg uzorka.

tradicionalni kulen; industrijski kulen; sastav masnih kiselina; n6-n3; TBA vrijednostAuthor: Nives Marušić Radovčić - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb Sanja Heleš - ; Prehrambeno-bi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents