LEKSIJA I ZAMJENICE - FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995.Reportar como inadecuado
LEKSIJA I ZAMJENICE - FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995. -

Pojam leksije u događajnoj gramatici uvodi mogućnost nove klasifikacije riječi i iskazuje drugačije odnose među njima. Tako se enklitički oblik ličnih zamjenica može staviti u paradigmu glagolskoga lica i onda ne tvori isti razred s naglašenim oblicima te zamjenice.

gramatika; leksija; lične zamjenice; enklitički oblik; glagolsko liceAutor: Miro Kačić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados