Vjerodostojnost Crkve i kategorija svetostiReportar como inadecuado
Vjerodostojnost Crkve i kategorija svetosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.69 No.4 December 2014. -

Naočigled skandala koji pune novinske stupce i internetske portale, teologija je pozvana produbiti svoje razmišljanje o odnosu između svetosti i grješnosti Crkve, i kako taj odnos utječe na vjerodostojnost Crkve i njezina poslanja u današnjemu svijetu. U ovom kontekstu čini nam se opravdanim ustvrditi da fenomen svetosti predstavlja »teološko mjesto« na kojemu se svjedoči i potvrđuje istina i vjerodostojnost Katoličke crkve. Naime, u današnjim društvenim prilikama vjerodostojnost Crkve nije moguće povratiti isključivo uvjerljivim teoretskim pobijanjima različitih prigovora i optužbi na račun Crkve kao povijesne institucije. Kategorija svetosti najbolja je apologiju postojanja Crkve i njezina svjedočenja vjerodostojnosti ljubavi Božje u Isusu Kristu.

U prvom dijelu rada pod naslovom – U potrazi za izgubljenom vjerodostojnošću – nastojimo analizirati rastuću krizu vjerodostojnosti Crkve u današnjemu društvu na koju su utjecali različiti čimbenici. Zatim se pokazuje kako kriza vjerodostojnosti utječe na evangelizaciju i posredovanje vjere budućim naraštajima, te poziva Crkvu na njezinu vlastitu evangelizaciju i obraćenje.

U drugom dijelu rada koji je naslovljen – Samo je svetost vjerodostojna – želimo pokazati kako vjerodostojnost Crkve ovisi o njezinoj sakramentalnosti, to jest sposobnosti da bude znak i oruđe spasenja ljudima. U tom kontekstu kategorija svetosti nije tek strukturalna i ontološka dimenzija bitka Crkve, već ona ima povijesni doseg. Po življenoj svetosti Crkva kazuje o svom načinu bivanja znakom-sakramentom novog čovječanstva u povijesti. Izvorna svetost Crkve nosi u sebi proročku dimenziju, ona je prvenstveno laička, poziva na obraćenje struktura Crkve, a ne samo pojedinaca.

vjerodostojnost Crkve; življena svetost kao -teološko mjesto-; evangelizacija; strukture Crkve; znakovitostAutor: Anđelko Domazet - ; , Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados