Nozickovo rješenje za postizanje opće pravednostiReportar como inadecuado
Nozickovo rješenje za postizanje opće pravednosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.69 No.4 December 2014. -

Robert Nozick 1938.-2002., američki filozof i utjecajan intelektualac 20. stoljeća, poznat je po svome najznačajnijem djelu Anarhija, država i utopija, objavljenom 1974. godine, koje je tada predstavljalo svojevrstan intelektualni bunt. Naime, djelujući kada i John Rawls, Nozick je upravo u svome djelu pružio svojevrsnu alternativu Rawlsovu shvaćanju države s maksimalnim ovlastima, objašnjavajući odnose među ljudima koji moraju biti utemeljeni upravo na jednakim početnim pozicijama, gdje će država imati najmanje moguće ovlasti, kako bi se na taj način zaštitila prava pojedinca. Danas, uslijed sve veće apatije koja vlada svijetom, koja je proizašla iz razočaranja ljudi ne samo modelom liberalne ekonomije, već i modelom divljega kapitalizma tranzicijskih zemalja koje se nisu snašle u novonastaloj situaciji, od izuzetne je važnosti ponovo valorizirati ovu Nozickovu teoriju koja je hvalevrijedan pokušaj prevladavanja opće krize društva i pokušaj pronalaska najboljega rješenja za svakog čovjekakoje se temelji na maksimalnome poštivanju osobnih prava pojedinca koji, udružen u zajednicu ljudi sličnih sebi, na taj način ostvaruje svoju osobnu afirmaciju. Slijedom toga, takvo bi društvo osiguralo najveću moguću međuljudsku solidarnost, a time i zadovoljilo načela pravednosti.

Robert Nozick; država; John Locke; pravednost; utopijaAutor: Jasenka Frelih - orcid.org-0000-0002-0118-3860

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados