Zakonske služnosti u pravnom sustavu Republike HrvatskeReportar como inadecuado
Zakonske služnosti u pravnom sustavu Republike Hrvatske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.35 No.2 December 2014. -

U radu se razmatraju zakonske služnosti kao oblik javnopravnog ograničenja prava vlasništva te se utvrđuju glavna obilježja ovog instituta. Definira se područje primjene zakonskih služnosti pri čemu se detaljnije analiziraju zakonske služnosti osnovane radi gospodarenja dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku te upravljanja javnim dobrom u općoj upotrebi. Unatoč vrlo raširenoj primjeni ovoga instituta u domaćem zakonodavstvu, niti jedan zakonski tekst ne sadrži njegovo pravno određenje što rezultira određenim otvorenim pitanjima u ovom pravnom području.

zakonske služnosti; dobro od interesa za Republiku Hrvatsku; javno dobro u općoj upotrebiAutor: Aleksandra Popovski - ; Pravni fakultet Sveuučilišta u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados