Državne potpore profesionalnom sportu i trajne novčane naknade: hrvatska iskustva i regionalne tendencijeReport as inadecuate
Državne potpore profesionalnom sportu i trajne novčane naknade: hrvatska iskustva i regionalne tendencije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.35 No.2 December 2014. -

Financiranje profesionalnog sporta iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. mora biti sukladno propisima o državnim potporama u EU kojima je zabranjena dodjela državnih potpora s kojima se narušavaju pravila o tržišnom natjecanju iz Glave VII. Poglavlja 1. UFEU-a Rules on Competition. U državama članicama EU-a profesionalni sport u pravilu se samofinancira, dok su u strukturi izvora financiranja sporta uopće, na prvom mjestu sredstva iz privatnih izvora 65,67 % od ukupnih izvora. S druge strane, u zemljama bivše Jugoslavije, država načelno ne pomaže profesionalni sport javnim novcem, ali je još uvijek glavni financijer sporta uključujući i isplate za trajne novčane naknade tamo gdje one postoje Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Stoga su u cijeloj regiji potrebne velike promjene stečenih navika iz socijalizma, ali i propisa iz područja sportskoga prava.

U Hrvatskoj su, prema uzoru na srpski Zakon o sportu 2013. godine uvedena nova pravila o naknadama za bivše vrhunske sportaše. Međutim, pravo na naknadu nemaju sportaši s invaliditetom za medalje osvojene na svjetskim prvenstvima osoba s invaliditetom. Takva diskriminatorna odredba protivna je međunarodnom i hrvatskom pravu. Sportski zakoni BiH, RS te CG jednaka prava daju sportašima s invaliditetom kao sportašima bez invaliditeta.

državne potpore profesionalnom sportu u EU; proračunsko financiranje sporta u državama bivše SFRJ; naknade; zabrana diskriminacije sportaša s invaliditetomAuthor: Ante Vuković - ; Stečajni upravitelj, Split

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents