Ustavni princip jednakosti građana pred zakonom u poreskom sistemu Crne Gore: ustavnost zakona o taksama porezima na usluge od opšteg interesaReportar como inadecuado
Ustavni princip jednakosti građana pred zakonom u poreskom sistemu Crne Gore: ustavnost zakona o taksama porezima na usluge od opšteg interesa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.35 No.2 December 2014. -

U radu se analizira primjena opšteg ustavnog načela jednakosti građana pred zakonom u oblasti oporezivanja u sudskoj praksi Ustavnog suda Crne Gore. Slučaj preispitivanja ustavnosti Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja, predstavlja najiscrpniju analizu ove problematike. U okviru primjene ovog opšteg pravnog principa detaljno su sagledana njegova četiri pojavna oblika vezana za materiju oporezivanja: princip ability-to-pay, princip proporcionalnosti, princip jednakog tretmana i princip opštosti. Takođe, ukazano je i na stavove iz prakse Ustavnog suda Crne Gore koji se odnose na materiju oporezivanja uopšte, kao i na koncept diskriminacije nejednakosti.

Ustavni princip jednakosti pred zakonom; princip ability-to-pay; princip proporcionalnosti; princip jednakog tretmana; princip opštosti porezaAutor: Ilija Vukčević - ; Institut za pravne studije, Podgorica, Crna Gora

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados