Kategorijalni aparat za proučavanje koordinacije u upravnom sustavuReportar como inadecuado
Kategorijalni aparat za proučavanje koordinacije u upravnom sustavu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.4 March 2014. -

U radu se analizira koncept koordinacije u upravnom sustavu

koji se istodobno sastoji od povezivanja dijelova elemenata

organizacije i povezivanja organizacije s okolinom

radi ostvarenja ciljeva upravnog sustava. U prvom dijelu prikazani

su teorijski pristupi konceptu, glavne vrste te barijere

za koordinaciju. U drugom dijelu prikazan je obuhvat koordinacije:

intraorganizacijska, interorganizacijska i međusektorska

koordinacija. U trećem dijelu analizirani su mehanizmi

te pripadajući im instrumenti koordinacije u upravnom

sustavu čime se daju alternative. Mehanizmi koordinacije

predstavljaju načine putem kojih organizacija odnosno

društvene grupe reagiraju na pritisak neizvjesnosti, nelagode

koju izaziva pomanjkanje unutarnje orijentacije vlastitog

djelovanja i nepouzdanost očekivanja u pogledu ponašanja

drugih. Nijedan mehanizam kao i pripadajući mu instrument

koordinacije nije sam po sebi dobar odnosno loš, izbor

između njih nije ideološko pitanje, već je pitanje pod kojim

je uvjetima rada pojedini oblik koordinacije najprikladniji.

koordinacija; intenzitet koordinacije; mehanizmi i instrumenti koordinacije; upravni sustav; upravne organizacijeAutor: Teo Giljević - ; Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados