GOSPODARSKE SLOBODE EUROPSKE UNIJE PROMATRANE SA STAJALIŠTA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJReportar como inadecuado
GOSPODARSKE SLOBODE EUROPSKE UNIJE PROMATRANE SA STAJALIŠTA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.30 No.2 August 2014. -

Unutarnje tržište Europske unije temelj je njenog postojanja, a svoj kontinuirani rast i razvoj reflektira na kompletno blagostanje i životni standard zemalja članica. Unutarnje tržište Unije počiva na četiri temeljne slobode, redom: slobodi kretanja robe, slobodi kretanja radnika, slobodi kretanja kapitala te slobodi pružanja usluga među državama članicama. Promatrajući navedene zakonitosti kroz prizmu sporta, svim akterima koji sudjeluju u nekim od natjecanja organiziranim od strane nacionalnih sportskih udruženja mora biti omogućena sloboda kretanja bez postavljanja prepreka i ograničenja temeljenih na državljanstvu neke druge članice Unije. Sloboda kretanja radnika apsolutno treba obuhvatiti i sportaše jer se tretiraju kao radnici s obzirom na to da, za financijsku kompenzaciju, obavljaju usluge u skladu sa svojom profesijom. Zemlje članice Europske unije dužne su uskladiti svoja zakonodavstva s acquis communautaireom pravnom stečevinom same Unije što su i, vice versa, dužne učiniti i sportske organizacije, udruženja i klubovi znajući da zakonodavstvo Europske unije dolazi kao osnova i njemu se moraju prilagođavati zakonodavstva na daljnjim supsidijarnim razinama. Problem leži u saznanju što sportske organizacije, udruženja i klubovi nisu i dalje usuglasili svoja prava i odluke u odnosu na zakonodavstvo Unije čime se daje zaključiti kako svoju autonomnost uzdižu iznad okvira vlastitih ovlasti te otvaraju prostor za potencijalne pravne sporove što je već i bio slučaj promatrajući relevantnu sudsku praksu. Uzimajući u obzir autonomnost sportskih organizacija i njihove obveze koje svoje uporište imaju u pravnim argumentima, vid- ljivo je kako postoji jaz između donošenih odluka čime se jasno daje do znanja kako postoji određena vrsta diskriminacije koja je neprihvatljiva. Delikatna tema sportskog prava, stavljena u međuodnos s novim pravnim poretkom, ostavlja značajan prostor za istraživanje i izučavanje s obzirom na sve veći utjecaj sporta kao neizostavne društvene komponente.

jedinstveno tržište; Europska unija; četiri temeljne slobode; sportske organizacije; acquis communautaire; diskriminacijaAutor: Ivan Zeko-Pivač - ; Doktorska škola društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados