Prevoditelji znakovnoga jezika – kako ih vide korisnici usluge prevođenjaReportar como inadecuado
Prevoditelji znakovnoga jezika – kako ih vide korisnici usluge prevođenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.50 No.2 December 2014. -

Ovim preliminarnim istraživanjem željelo se ispitati stavove gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba prema prevoditeljima hrvatskoga znakovnog jezika HZJ u odnosu na njihove jezične kompetencije, etiku ponašanja tijekom prevođenja i osobne značajke samog prevoditelja. Ispitani su stavovi prema etičkim standardima koje prevoditelj treba poštovati tijekom prevođenja gluhoj ili nagluhoj osobi, a posebno u situaciji kada prevodi osobi sa stečenim dvostrukim senzoričkim oštećenjem – gluhoslijepoj osobi. Korisnicima usluge prevoditelja znakovnog jezika nije svejedno tko im i kako prevodi. Oni žele profesionalne stručne prevoditelje znakovnoga jezika što podrazumijeva visoku razinu kompetentnosti u najmanje dva jezika znanje jezika i o jeziku, u našem slučaju to je HZJ i hrvatski govorni jezik, te dobro poznavanje teorijsko i praktično obje kulture i strogo pridržavanje etičkih principa struke. Budući da se ispitane skupine korisnika usluge prevođenja znakovnog jezika statistički značajno razlikuju u odgovorima, što je utvrđeno diskriminativnom analizom i donekle potvrđeno univarijatnom analizom varijance i post hoc analizom, ova bi pilot studija trebala poslužiti za daljnja detaljnija istraživanja odnosa pružatelja usluge prevođenja i primatelja te iste usluge – pripadnika zajednice gluhih ili zajednice gluhoslijepih osoba.

prevoditelj znakovnog jezika; hrvatski znakovni jezik HZJ; gluhe; nagluhe; gluhoslijepe osobeAutor: Sanja Tarczay - ; 1Hrvatski savez udruga gluhoslijepih osoba „Dodir-, Vodnikova 8, 1000 Zagreb Ljubica Pribanić - ; Edukacijsk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados