Analiza fiskalnog značaja općinskih i gradskih poreza u HrvatskojReport as inadecuate
Analiza fiskalnog značaja općinskih i gradskih poreza u Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.2 September 2013. -

Rad analizira lokalne poreze u Republici Hrvatskoj od

2002. do 2010. porez na kuće za odmor, na korištenje

javnih površina, na potrošnju, na tvrtku ili naziv te prirez

porezu na dohodak. Cilj je dokazati da općine i gradovi

prikupljaju premalo lokalnih poreza kao postotak ukupnih

poreznih prihoda općina i gradova i pokušati utvrditi neke

od razloga zašto je to tako. Prva je hipoteza da se dio općina

i gradova premalo trudi porezi nisu uvedeni ili su propisane

porezne stope premale, a druga je hipoteza da je

visina prikupljenih prihoda od lokalnih poreza povezana s

razvijenosti općine-grada. Radom je dokazano da općine i

gradovi prikupljaju premalo lokalnih poreza te da dio njih

nije uveo lokalne poreze najčešće prirez. U općinama i

gradovima koji su uveli lokalne poreze često su propisane

ispodprosječne stope. Uz pomoć Spearmanovih koeficijenta

korelacije dokazano je postojanje pozitivne veze između

prikupljenih lokalnih poreza po stanovniku i razvijenosti,

odnosno turističke orijentiranosti općina i gradova.

općinski-gradski porez; lokalna samouprava; lokalni porez; lokalno financiranje; HrvatskaAuthor: Mihaela Bronić - orcid.org-0000-0002-0863-2040 ; Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents