Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi u Bosni i HercegoviniReportar como inadecuado
Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.2 September 2013. -

U radu su analizirani zakonski i normativno-pravni akti o

sudjelovanju građana u procesu donošenja odluka u jedinicama

lokalne samouprave. Sudjelovanje građana u procesu

odlučivanja jeste građansko pravo koje građani konzumiraju

na svim razinama vlasti, kako na lokalnim tako i na višim

razinama vlasti, što čini temelj razvoja demokratskog društva.

S obzirom na složenost ustroja i funkcioniranja Bosne

i Hercegovine, postoji velik broj normativno-pravnih akata

koji reguliraju navedeno područje. Može se očekivati da

će ova tema biti zanimljiva ne samo znanstvenicima čije

je polje zanimanja javna uprava nego i široj javnosti iz razloga

što građani većinu svojih interesa, potreba i očekivanja

prema provedenim istraživanjima preko 70% upravo

ostvaruju na lokalnoj razini.

općina; zakon; odlučivanje; sudjelovanje građana; lokalna samouprava; Bosna i HercegovinaAutor: Drago Martinović - orcid.org-0000-0001-9553-7756 ; Općina Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados