Službenički odnos u hrvatskoj pravnoj regulativiReportar como inadecuado
Službenički odnos u hrvatskoj pravnoj regulativi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.2 September 2013. -

U radu se analizira službenički odnos sukladno Zakonu o

državnim službenicima, njegovo zasnivanje i nastanak te

osnovni elementi koji čine službenički odnos. Određuje

se sadržajni pojam državnog službenika kojemu se različito

pristupa u zakonodavstvima zemalja Europske unije

EU u kojima ne postoji jedinstven model prema kojemu

se određuje krug državnih službenika. Također, ukazuje se

na razliku između službeničkog odnosa i radnog odnosa i,

s tim u vezi, određuje mjesto i pravni status službeničkog

odnosa u hrvatskoj pravnoj regulativi kojemu u današnje

vrijeme i pravni sustavi modernih zemalja posvećuju posebnu

pozornost.

državni službenik; bitni elementi službeničkog odnosa; službenički odnosAutor: Anica Drmić - orcid.org-0000-0001-6674-5062 ; Grad Zagreb, Sektor za javnu nabavu, voditeljica Odjela za planiranje i ugovaranje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados