Etički kodeksi i etika javnih službenikaReportar como inadecuado
Etički kodeksi i etika javnih službenika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.2 September 2013. -

Analiziraju se etičke mjere za hrvatske državne službenike

nakon 1990. Pažnja je usmjerena na normativne i organizacijske

aspekte koji uključuju tri mjere: zakonodavni okvir,

Etički kodeks i tijelo za etiku. Prati se razvoj legislative i

evaluira njegova primjena u praksi te ukazuje na nedostatak

vrijednosne dimenzije u sadržaju hrvatskog Kodeksa.

Raspravlja se o ulozi, ovlastima i poslovima Etičkog povjerenstva,

povjerenika za etiku u središnjim tijelima državne

uprave i Odjela za etiku pri Ministarstvu uprave. Daju se

prijedlozi za poboljšanje etičkih mjera u državnoj službi.

Prikazuje se i komparativna situacija u zemljama bivše Jugoslavije

te nastanak, donositelje i sadržaj etičkih kodeksa

proizašlih iz zajedničke upravne tradicije. U zaključku

se ističe da su zakoni i kodeksi kao etičke mjere sami po

sebi nedovoljni ako nisu internalizirani od onih koji ih primjenjuju

i na koje se primjenjuju. Etičke kodekse ne treba

poistovjećivati s pravnim propisima koji počivaju na mehanizmu

prisile i sankcija niti bi ih trebala donositi zakonodavna

i izvršna tijela, već sami javni službenici kao odraz

internaliziranih vrijednosti i načela.

etika; državna služba; etički kodeksi i kodeksi ponašanja; Hrvatska; zemlje na području bivše JugoslavijeAutor: Gordana Marčetić - ; Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados