Zakonodavni i nezakonodavni pravni akti Evropske unije i demokratski legitimitetReportar como inadecuado
Zakonodavni i nezakonodavni pravni akti Evropske unije i demokratski legitimitet - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.2 September 2013. -

Evropska unija se već nekoliko decenija suočava sa problemom

demokratskog deficita. Problem demokratskog deficita

postaje naročito vidljiv sa stupanjem na snagu Ugovora

iz Mastrihta sa kojim Unija dobija jednu novu viziju – viziju

političke zajednice. Početak integracijskog procesa, s obzirom

na to da je bio ispunjen dominantno ekonomskim

aspektima, nije nužno zahtijevao velik uticaj građana, što

se ne može reći za političku integraciju koja radi svoje stabilizacije

zahtijeva veći demokratski legitimitet, odnosno

značajnije uključivanje i potvrdu građana EU. U tom

kontekstu ovaj članak analizirajući domete lisabonskih

rješenja koja se odnose na pitanja zakonodavnih i nezakonodavnih

pravnih akata EU ima cilj da predstavi elemente

koji bi trebali unijeti više transparentnosti i odgovornosti u

postupak odlučivanja na supranacionalnom nivou.

zakonodavni pravni akti; nezakonodavni pravni akti; delegirajući; implementirajući; demokratski legitimitetAutor: Adnan Mahmutović - orcid.org-0000-0002-3553-2870 ; Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados