Društveno odgovorno poslovanje u funkciji unapređenja imidža poduzećaReportar como inadecuado
Društveno odgovorno poslovanje u funkciji unapređenja imidža poduzeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

Povećanje tržišnog udjela, a time i profita poduzeća, zahtijeva jačanje njegove konkurentnosti u globalnoj tržišnoj utakmici, a ona najviše ovisi o pozicioniranosti njegova imidža u odnosu na imidž konkurenata. U suvremenom društvu sve važniju ulogu u formiranju korporativnog imidža imaju stavovi i očekivanja javnosti koja je postala izrazito osjetljiva na društvenu odgovornost. Društvena odgovornost jedan je od najboljih načina privlačenja i zadržavanja kvalitetne radne snage, osobito visoko obrazovanih, stručnih i kreativnih osoba, što otvara prostor inovacijama koje predstavljaju jedan od glavnih preduvjeta konkuretnosti i dugoročnog opstanka poduzeća. Stoga u cilju što bolje pozicioniranosti korporativnog imidža, prilikom kreiranja poslovne politike i strategije, poduzeća trebaju izrazitu pozornost posvetiti društvenoj odgovornosti. Temeljna svrha ove znanstvene rasprave jest utvrditi značenje društvene odgovornosti u izgradnji imidža poduzeća, utvrditi temeljna područja društvene odgovornosti poduzeća, istražiti društvenu odgovornost i imidž uslužnih poduzeća u Hrvatskoj te dati prijedlog modela društvene odgovornosti u funkciji unapređenja imidža uslužnih poduzeća.

društvena odgovornost; imidž poduzeća; konkurencijaAutor: Mirjana Babić - ; Expert in strategic development, Department of Strategic Development, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Croatia

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados