Umijeće pregovaranja kao ključna kompetencija u razvoju poduzetništvaReport as inadecuate
Umijeće pregovaranja kao ključna kompetencija u razvoju poduzetništva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

Bit poslovnog pregovaranja jest svrhovita i djelotvorna upotreba informacija, a komuniciranje je primarni izvor informacija. Svaka poslovna situacija odlikuje se specifičnostima među kojima se pregovaranje pokazalo izuzetno važnim za poduzetništvo te se smatra pravim umijećem. Uvodno se prikazuju teorijske odrednice pregovaranja, definicije, planiranje i metode koje se koriste u tom procesu. Vještina pregovaranja preduvjet je za razvoj poduzetnosti, poslovnog partnerstva i rješavanje sukoba interesa dviju pregovaračkih strana. Posebno je značajno prikazati opravdanost uključivanja nastavnih predmeta iz područja pregovaranja u kurikulume hrvatskih učilišta koja izvode studije iz područja ekonomije i poduzetništva. Doprinos ovog rada sastoji se u isticanju uloge pregovaračkih vještina u stjecanju kompetitivne prednosti na tržištu i senzibiliziranju poslovnog svijeta o činjenici da je umijeće pregovaranja ključna kompetencija koja doprinosi razvoju interpersonalnih odnosa i proaktivnog djelovanja u rješavanju različitih poslovnih situacija.

pregovaranje; kompetencija; poduzetništvo; komunikacija; informacijaAuthor: Helena Šlogar - ; Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, Hrvatska Vesna Cigan - orcid.org-0000-0003-1811-7701 ; Visoka škola

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents