Uloga veleučilišta u razvijanju poduzetničkih kompetencija mladihReportar como inadecuado
Uloga veleučilišta u razvijanju poduzetničkih kompetencija mladih - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

Temelji za poduzetničko učenje u smislu jačanja konkurentskog položaja Hrvatske u globalnom gospodarstvu predstavljeni su u nacionalnom strateškom dokumentu - Strategiji učenja za poduzetništvo „Poduzetna Hrvatska- za razdoblje od 2010. do 2014. godine. Strategija je nastala kao odgovor na brojna pitanja, probleme i izazove s kojima se suočava Republika Hrvatska te je usmjerena na prihvaćanje poduzetništva kao društvene, nacionalne, gospodarske i odgojno-obrazovne djelatnosti. Gledajući iz perspektive visokog obrazovanja jedna od najvažnijih mjera koja je predstavljena u ovom dokumentu odnosi se na uvođenje poduzetničkog učenja kao ključne kompetencije za prihvaćanje dinamičkih gospodarskih trendova. U cilju realizacije navedene mjere, centralno mjesto zauzima obrazovni sustav koji mora biti spreman reagirati na promjene u okruženju. Stvaranje takvog dinamičkog sustava sposobnog da prati brze društvene, znanstvene i tehnološke promjene rezultirat će promjenama u obrazovnim sadržajima i ishodima učenja. Mladi ljudi, kao korisnici usluga obrazovanja i učenja, moći će odgovoriti na nove tržišne izazove. Stoga, Veleučilište mora preuzeti proaktivnu ulogu u promicanju i razvoju poduzetništva jer u nadolazećim godinama stečena znanja, vještine i kompetencije mladih predstavljat će polugu razvoja trenutno stagnirajućeg gospodarstva i tržišta rada.

obrazovanje za poduzetništvo; poduzetničke kompetencije; mladi; Veleučilište; Strategija učenja za poduzetništvoAutor: Darija Ivanković - ; Veleučilište Lavoslav, Ružička u Vukovaru, Vukovar, Hrvatska Mirjana Nedović Čabarkapa - ; Veleučili

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados