Percepcija karijere poduzetnika kod srednjoškolskih učenika strukovnih škola u Republici HrvatskojReportar como inadecuado
Percepcija karijere poduzetnika kod srednjoškolskih učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

U ovom radu predstavljeni su rezultati dijela istraživanja na nacionalnom reprezentativnom uzorku učenika srednjih strukovnih škola N=2 353, a koji se odnose na percepciju učenika strukovnih škola prema karijeri poduzetnika. Istraživanje je realizirano u okviru projekta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja „Zastupljenost poduzetničkih sadržaja u programima srednjih škola-, a koji ima za svoju osnovnu zadaću, kvalitativnim i kvantitativnim metodama, utvrditi stavove ključnih aktera prema poduzetničkim sadržajima u srednjim školama koje provode različite obrazovne programe. Naime, upravo za učenike srednjih strukovnih škola pretpostavljamo da će činiti jezgru budućih poduzetnika na kojima se velikim dijelom temelji ekonomska budućnost zemlje. Učenici su generalno pozitivno usmjereni na mogućnost poduzetničke karijere, no svoje poznavanje praktičnih pravila poslovanja ocjenjuju osrednjim. Velika većina smatra da je praktične vještine potrebne za pokretanje vlastitoga posla moguće naučiti 92,5% i to podjednako lako kroz dodatne edukacije upisivanje tečaja i odrađivanje prakse te u radu za nekoga drugoga, a najteže kroz pokretanje vlastite tvrtke. Ovaj nalaz ukazuje na to da učenici završnih razreda strukovnih škola imaju visoka očekivanja od redovnih, izvanrednih i dopunskih obrazovnih programa, a zapravo prilično nevoljko sami preuzimaju inicijativu.

karijera poduzetnika; strukovno obrazovanje; stavovi učenikaAutor: Vitomir Tafra - orcid.org-0000-0002-8803-4541 ; Obrazovna grupa Zrinski, Zagreb, Hrvatska Ines Elezović - ; Nacionalni centar za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados