Obrazovanje za poduzetništvo u dječjim vrtićimaReportar como inadecuado
Obrazovanje za poduzetništvo u dječjim vrtićima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

Pedagoške godine 2008.-09. pokrenut je projekt „ Dječji tjedan poduzetništva- u dječjim vrtićima RH. U proteklom periodu projektom je bilo obuhvaćeno jedanaest dječjih vrtića. Projektni tim u sastavu: Vitomir Tafra, predsjednik Upravnog vijeća Obrazovne grupe Zrinski, Zdravko Tkalec, dekan Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski-, Jasna Peklić, ravnateljica DV „Markuševec- i Dinka Vujatović, pedagoginja DV „Markuševec- osmislio je, sudjelovao u realizaciji i proveo evaluaciju pokrenutog projekta. Početno je cilj projekta „Dječji tjedan poduzetništva- bio senzibilizacija društva o potrebi odgoja i obrazovanja za poduzetništvo od najranije dobi te stvaranje poduzetničkog ozračja koje će kroz igru i različite aktivnosti primjerene dječjoj dobi omogućiti djeci stjecanje nekih osnovnih poduzetničkih znanja, vještina i stavova. Tijekom proteklog razdoblja projekt je evoluirao. Došlo se do spoznaje da je nužno educirati postojeći kadar u dječjim vrtićima što je projektni tim i intenzivnije započeo u drugoj fazi pilot projekta. Edukacije su provođene kroz interaktivne radionice. Educirani kadar će uz potporu i u suradnji s projektnim timom postupno u sklopu redovnih aktivnosti uvoditi osnove poduzetništva uz obavezu redovitih izvješća o tijeku projekta. Isto tako i veći naglasak je stavljen na suradnju roditelja i lokalne zajednice, a o čijoj potpori ovisi ostvarivanje osnovne djelatnosti, kao i promidžba. Potreba za ovakvim projektom proizašla je iz novog Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, a kojem je jedan od osnovnih ciljeva usklađenost s potrebama i razvojnim ciljevima hrvatskog društva i razvojnim potrebama pojedinca. Jedna od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje koje je odredila Europska unija, a obrazovna politika Republike Hrvatske prihvatila i navodi ih u Nacionalnom okvirnom kurikulumu jest inicijativnost i poduzetnost. Ta se kompetencija odnosi na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela te uključuje stvaralaštvo, inovativnost, inicijativnost, timski rad, nenasilno rješavanje sukoba, planiranje projekta radi ostvarivanja cilja te znanja i vještine potrebne za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti. Naglasak je stavljen na očekivana odgojno- obrazovna postignuća u koja ulazi i razvoj poduzetničke kompetencije.

dječji vrtić; obrazovanje za poduzetništvo; dječje stvaralaštvoAutor: Jasna Peklić - ; Dječji vrtić „Markuševec-, Zagreb, Hrvatska Dinka Vujatović - ; Dječji vrtić „Markuševec-, Zagreb, H

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados