Lule iz Novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja IstreReportar como inadecuado
Lule iz Novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, Vol.43 No.43 November 2013. -

U radu su predstavljeni arheološki nalazi glinenih i porculanskih

lula iz Novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre. Nalazi

potječu sa zaštitnih istraživanja u pulskoj staroj jezgri te s

nekoliko istarskih lokaliteta. Dio lula u zbirku je dospio kao

slučajni nalaz ili kao donacija muzeju. Obrađene su glinene lule

talijanske, austrijsko-mađarske i turske proizvodnje te ulomci

pronađenih primjeraka od porculana. Uz kratak uvod o pojavi

duhana na prostoru Europe i sličnih podataka vezanih za Istru,

rad daje opis osnovnih tipova lula zastupljenih u zbirci i katalog

obrađenih predmeta.

duhan; lula; glina; porculan; PulaAutor: Elvin Zejnilhodžić - ; Arheološki muzej Istre Carrarina 3, 52100 Pula

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados