Obnova pastirskih stanova u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit – studija slučajaReportar como inadecuado
Obnova pastirskih stanova u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit – studija slučaja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The Preservation of Cultural Heritage in Croatia, No.36 November 2014. -

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit obnovila je nekoliko pastirskih stanova u državnom vlasništvu, u cilju kako stvaranja uvjeta za cjelogodišnji boravak na terenu, tako i revitalizacije specifične graditeljske baštine Parka. Za obnovu i rekonstrukciju odabrani su stanovi u vršnoj zoni Parka, na lokalitetima Alana i Velikog Lubenovca. Tema ove studije slučaja je prikaz specifičnosti problema i konflikata pri obnovi kamenih i suhozidnih pastirskih stanova, u okviru okolnosti i raspoloživih mehanizama suvremenog društva. Članak donosi prikaz kronologije planiranja i procedure ishodovanja dozvola građenja, odabira izvođača i izvođenja građevinskih radova u razdoblju od 2009. do 2014. godine. Prateći svu predviđenu legislativu i proceduru, konačni rezultat u velikoj mjeri nije u skladu s očekivanjima te se propituje usklađenost zakonskog okvira i prakse u rekonstrukciji specifičnih graditeljskih elemenata vernakularne arhitekture.

Velebit; Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit; NIP projekt; pastirski stan; obnova; legislativa; korištenje; interpretacijaAutor: Martina Ivanuš - ; Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, Hrvatska Rene Lisac - ; Arhitektonski

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados