Procesi očuvanja i popisivanja nematerijalnih kulturnih dobara u HrvatskojReportar como inadecuado
Procesi očuvanja i popisivanja nematerijalnih kulturnih dobara u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The Preservation of Cultural Heritage in Croatia, No.36 November 2014. -

Praksa upisivanja tradicijskih vrednota u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske započela je početkom ovog stoljeća. Niz različitih okolnosti, među ostalim UNESCO-ovo definiranje nematerijalne kulturne baštine, osnivanje Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu i Odsjeka za nematerijalna kulturna dobra Ministarstva kulture, pridonijele su procesu evaluacije nematerijalnih kulturnih dobara u Hrvatskoj. Tako je do kraja 2013. godine upisano 137 nematerijalnih kulturnih dobara u Registar, od kojih je 14 upisano na dva UNESCO-ova popisa nematerijalne baštine svijeta. To je rezultat suradnje Ministarstva kulture sa stručnjacima, uglavnom etnolozima i kulturnim antropolozima, iz različitih znanstvenih i stručnih institucija. Iako je popisivanje nematerijalne baštine pomoglo općenitom podizanju svijesti o vrijednosti tradicijske kulture i mogućnostima njenog održanja u suvremenom načinu života, javila se i zabrinutost zbog pojave negativnih utjecaja vezanih uz baštinu, kao i zabrinutost oko problema pristupa etnologa pri očuvanju tih pojavnosti. Rad se dotiče nekih od tih problema te djelomice opisuje procese upisivanja nematerijalne baštine na razne popise.

nematerijalna kulturna baština; tradicija; očuvanje; popisi; UNESCOAutor: Mirela Hrovatin - ; Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados