ANTE GLAVIČIĆ – ZASLUŽNA KULTURNA I ZNANSTVENA LIČNOST TE PRIJATELJReport as inadecuate
ANTE GLAVIČIĆ – ZASLUŽNA KULTURNA I ZNANSTVENA LIČNOST TE PRIJATELJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.40 No.1 December 2013. -

Antu Glavičića Senj, 1931. – Senj, 2003. upoznao sam kao student povijesti 50-ih godina dok je on bio student arheologije i povijesti, a istodobno i upravitelj Narodnoga muzeja u Pazinu. Od tada smo bili veoma dobri prijatelji i suradnici. Napose sam od njega učio niz praktičnih komponenata radnoga života, jer je bio, npr., i voditelj

Gradskoga muzeja u Senju, udruga i uredništava, iskusni obnovitelj i suobnovitelj postojeće stare i novopronađene povijesne baštine pa i velikih povijesnih građevina. Uz ostalo, bio je i urednik te je objavio u dva izdanja Senjski statut 1388., koja smo priredili akademik Lujo Margetić i ja. S pravom je zaslužio zvanje muzejskoga savjetnika te više priznanja, jer je bio izvrstan kulturni, znanstveni i stručni djelatnik, s velikom ostavštinom, npr., niza muzejskih i drugih zbirki. Kao dobar prijatelj zdušno mi je pomagao na mojemu nerijetko i vrlo tegobnome dugome životnome putu.

Glavičić Ante; Senj; znanstvenik; stručnjak; prijatelj; zaslužna ličnostAuthor: PETAR STRČIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents