Psihološka obilježja kod bolesnika s upalnim reumatskim bolestimaReportar como inadecuado
Psihološka obilježja kod bolesnika s upalnim reumatskim bolestima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

U radu se raspravlja o važnosti psiholoških aspekata u sklopu reumatskih upalnih bolesti. Upalne reumatske bolesti kroničnog su tijeka pa bolest, osim što oboljele ograničava u fizičkom funkcioniranju, može prouzročiti promjene u području psihe, najčešće kao depresiju, anksioznost, strah, paniku, osjećaj bespomoćnosti. Nadalje se razmatraju čimbenici o kojima ovisi uspješna prilagodba.

upalne reumatske bolesti; psihološke reakcije na bolestAutor: Daria VUGER-KOVAČIĆ - ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados