Radiološka dijagnostika reumatskih bolestiReportar como inadecuado
Radiološka dijagnostika reumatskih bolesti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

Reumatske bolesti imaju mnogo zajedničkih radioloških karakteristika. To su bolesti koje zahvaćaju jedan ili više zglobova. Radiološka obrada je dio ukupnoga dijagnostičkog postupka na koji upućuje klinička slika kod sumnje na reumatsku bolest.

U radu su opisane osnovne i karakteristične radiološke promjene vidljive na klasičnoj radiološkoj snimci, a koje uz ostale nalaze omogućuju razlikovanje pojedinih reumatskih upalnih bolesti. Standardna ili klasična radiološka obrada osnova je radiološkog nalaza koji možemo upotpuniti i ostalim radiološkim metodama, kao

što su UZV, CT ili MR.

Reumatske bolesti; rendgenska snimka; erozija; panus; ankiloza; koštane apozicijeAutor: Kristina POTOČKI - ; Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados