Prekarni rad i nemogućnost prekarne klaseReport as inadecuate
Prekarni rad i nemogućnost prekarne klase - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Discrepancy : Students- journal for social sciences and humanities, Vol.13 No.19 May 2014. -

Ovaj je članak proizašao iz diplomskog rada „Prekarni rad i nemogućnost prekarne klase-. Svrha članka je ponuditi čitateljima kritičku analizu pojmova prekarnog rada i prekarne klase koji se sve više koriste u javnom diskursu. U poglavlju „Prekarni rad- opisani su početci i razvoj istraživanja prekarnog rada i prepoznavanja prekarnosti kao fenomena tržišta rada koje zaslužuje sistemsku pažnju o čemu svjedoče zbornici Međunarodne organizacije rada i istraživanja Europske komisije. U istom poglavlju su opisani i metodološki problemi definiranja i istraživanja prekarnog rada te u skladu s tim ponuđene okvirne procjene raširenosti prekarnog rada te mnogobrojne nomenklature koje su se pojavljivale u tematiziranju prekarnog rada među kojima je i kontroverzan koncept prekarne klase. Poglavlje „Klasa- sadrži pregled klasnih i stratifikacijskih teorija i naznačava njihove glavne razlike. Kroz kritiku „teorije- prekarne klase Guya Standinga i novog klasnog modela proizašlog iz BBC-evog velikog istraživanja klasa u Velikoj Britaniji pokazuje se kako je prekarnost samo nominalno uključivana u aktualne klasne i stratifikacijske analize. Umjesto pukog imenovanja prekarne klase u stratifikacijske i klasne analize trebaju biti uključeni indikatori prekarnosti to jest prekarnog rada da bi vidjeli o kakvoj je raširenosti prekarnog rada riječ te kakve su unutarklasne ili unutarstratne varijacije moguće te su s tim ciljem ponuđeni prijedlozi za sistemsko uključivanje prekarnog rada u neomarksistički pristup klasi te neoveberijanski i postklasni stratifikacijski pristup.

klasa; prekarni rad; prekarni radnici; tržište radaAuthor: Morana Starčević - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij sociologije

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents