Novosti u dijagnostici seronegativnih spondiloartropatijaReportar como inadecuado
Novosti u dijagnostici seronegativnih spondiloartropatija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

Spondiloartropatije su grupa upalnih reumatskih bolesti koje se često kasno dijagnosticiraju. Postavljanje rane dijagnoze je postalo važno jer postoji potreba za što ranijim započinjanjem liječenja, a napose u svijetlu novih učinkovitijih terapija, kao što su biološki lijekovi. U radu se prikazuju novosti u dijagnostici spondiloartropatija, uključivo algoritme za liječnike obiteljske medicine i za reumatologe.

spondiloartropatije; dijagnoza; algoritmiAutor: Simeon GRAZIO - ; Klinika za reumatologiju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Klinička bolnica -Sestre milosrdnice-, Vinogradsk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados