Ortoze za stopalo pri bolnikih z revmatoidnim artritisomReportar como inadecuado
Ortoze za stopalo pri bolnikih z revmatoidnim artritisom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

Ortoze za stopalo lahko razdelimo glede na njihovo funkcijo v korekcijske funkcionalne in prilagoditvene ali glede na njihovo trdoto v mehke, poltrde in trde. Vsaka od njih ima svoje značilnosti in s tem namen. S področja učinkovitosti ortoz za stopalo pri bolnikih z revmatoidnim artritisom je bilo do sedaj objavljenih malo raziskav. Ocenjevali so njihov vpliv na bolečino v sprednjem delu stopala,

vendar v različnih okoliščinah in na različne načine. V večini raziskav so prikazali zmanjšanje bolečin ob nošenju ortoz za stopalo. V edini dvojno slepi raziskavi pa tega niso dokazali. Še manj je na voljo raziskav o vplivu ortoz za stopalo na razporeditev stopalnih pritiskov. Kljub različnim metodološkim in terapevtskim pristopom so v vseh pokazali njihov ugoden vpliv. Zaključki glede vpliva ortoz za stopalo na sposobnost hoje bolnikov z revmatoidnim artritisom so različni. Nekateri

avtorji opisujejo pomembno izboljšanje, drugi niso našli razlik v primerjavi s kontrolno

skupino. Zaradi vključitve različnih skupin bolnikov in različnih metodoloških

pristopov v raziskavah ni možno podati jasnih zaključkov oziroma priporočil glede

izbire ortoz za stopalo pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. Za določitev smernic

na tem področju so potrebne nadaljnje raziskave. Kljub vsemu verjamemo, da je

z ustrezno ortozo za stopalo mogoče prerazporediti stopalne pritiske in na ta način

zmanjšati bolečine v stopalih.

revmatoidni artritis; ortoze za stopalo; bolečina; stopalni pritiskiAutor: Primož NOVAK - ; Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados