Ocenjevanje izida rehabilitacije bolnikov z revmatoidnim artritisom in uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravjaReport as inadecuate
Ocenjevanje izida rehabilitacije bolnikov z revmatoidnim artritisom in uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

Revmatoidni artritis RA je kronična, vnetna, sistemska, imunsko pogojena bolezen z nepredvidljivim potekom. Napredovanje bolezni lahko povzroča trajneokvare, ki vplivajo na funkcije. Okvare telesne zgradbe in funkcij vplivajo na bolnikove aktivnosti in sodelovanje. V preteklih letih so bila razvita različna orodja za ocenjevanje na nivoju okvare, prizadetosti in oviranosti. Mednarodna klasifikacija

funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja MKF prinaša celosten pogled na zdravje. Pri ocenjevanju zmanjšane zmožnosti opredeljuje bistveno povezavo med človekom in okoljem. MKF ni ocenjevalno orodje, predstavlja pa osnovo za izbor primernih orodij. Rehabilitacijo bolnikov z RA lahko ocenjujemo na vseh nivojih MKF. V prispevku je podan pregled literature s področja ocenjevanja zdravljenja in

rehabilitacije bolnikov z revmatoidnim artritisom.

ocenjevanje izida; revmatoidni artritis; splošni in bolezensko specifični vprašalniki; Mednarodna klasifikacija funkcioniranja; zmanjšane zmožnosti in zdravjaAuthor: Mateja LUKŠIČ GORJANC - ; Terme Dolenjske Toplice, Slovenija Andrejka FATUR VIDETIČ - ; Inštitut Republike Slovenije za rehab

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents