EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA, OSOBITO IZ PROMETA Prilog analizi emisija stakleničkih plinova, osobito iz prometaReportar como inadecuado
EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA, OSOBITO IZ PROMETA Prilog analizi emisija stakleničkih plinova, osobito iz prometa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.2 No.1 July 2014. -

U radu su prikazani rezultati istraživanja glede emisija stakleničkih plinova izazvanih ljudskim djelatnostima, osobito predmetnih emisija podrijetlom iz prometa.

Od početka industrijske revolucije do danas bilježimo stalan porast antropogenih emisija stakleničkih plinova koje povećavaju koncentraciju stakleničkih plinova imisijske vrijednosti u troposferi, čime povećavaju intenzitet stakleničkog učinka.

U radu su analizirani utjecaji antropogenih emisija bitnih stakleničkih plinova na svjetskoj razini od 1750. g. do danas.

Posebno su izrađene usporedbe emisija stakleničkih plinova za tri zemlje, odnosno asocijacije: Republiku Hrvatsku, Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Utvrđen je apsolutni porast emisija iz prometa u 2010. g. u odnosu na emisije iz 1990. g. u sve tri istra-živane zemlje u rasponu od 19 % SAD, preko 21 % EU do 48 % RH. Tome trendu najviše pridonose emisije iz cestovnog prometa 2010. g. s udjelom od 85 % do 95 % u ukupnim emisijama iz prometa, čiji je relativni udio porasta u odnosu na ukupne emisije iz prometa u 2010. g. u odnosu na 1990. g. bio u rasponu od 8 % SAD, preko 43 % EU do 63 % RH. S obzirom na relativno skroman stupanj motorizacije u mnogoljudnim zemljama s brzo rastućim gospodarstvima Kina, Indija, Indonezija, Nigerija i dr. za očekivati je porast ukupnih emisija stakleničkih plinova sljedećih desetljeća, kojemu će prvenstveno pridonijeti emisije iz cestovnog prometa. Time bi se mogli narušiti još uvijek relativno ugodni klimatski uvjeti za život ljudi na našem planetu. Rad završava osvrtom na moguća djelovanja glede smanjivanja očekivanih trendova emisija stakleničkih plinova i zaključcima.

staklenički plinovi; promet; RH; EU; svijetAutor: Ivo Brozović - ; Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Aleksandar Regent - orcid.org-0000-0002-3561-7823 ; Veleučilište u

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados