PRIMJENA POISSONOVE RAZDIOBE U STATISTIČKOJ OBRADI OZLJEDA NA RADU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU „LUKA RIJEKAReportar como inadecuado
PRIMJENA POISSONOVE RAZDIOBE U STATISTIČKOJ OBRADI OZLJEDA NA RADU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU „LUKA RIJEKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.2 No.1 July 2014. -

Unapređivanje sigurnosti pri radu može se smatrati općim ciljem statističke obrade podataka o nezgodama pri radu. U okviru tog općeg, mogu se posebno istaknuti specifični ciljevi, kao što je dobivanje valjanih i pouzdanih informacija na temelju kojih upravljački menadžment u poduzeću može voditi racionalnu politiku unapređivanja i upravljanja sigurnošću. Vjerojatnost da nastupi ozljeda na radu u određenom vremenskom intervalu jednaka je omjeru broja ozlijeđenih radnika i ukupnog broja radnika u promatranoj populaciji. Iskustvo općenito pokazuje da je vjerojatnost ozljeda u periodu od jedne godine vrlo mala, te da je ozljeda na radu stoga -rijedak događaj-. Kako se ozljeda na radu može ponoviti, odnosno budući da jedan radnik može doživjeti jednu, dvije, tri i više istovrsnih ili različitih ozljeda, može se promatrati razdioba broja ozljeda frekvencija po radnicima. Obično se pretpostavlja da je razdioba broja ozljeda dobro opisana teorijskom Poissonovom razdiobom. U pripremi ovog rada izvedena su istraživanja koja se temelje na godišnjem Izvješću o Zaštiti na radu Službe zaštite na radu Luke Rijeka gdje je korištena Poissonova distribucija kao statistička metoda pri analizi ozljeda na radu. Cilj ovog rada je ukazati na potrebu sustavnih istraživanja sa svrhom daljnjeg smanjenja ozljeda na radu u lučkim procesima. Primjenom statističke metode prilikom analize ozljeda na radu dobili smo smjernice za sustavno istraživanje ozljeda, kako bi se „rijedak događaj- kako se u praksi definira ozljeda na radu u potpunosti pokušao eliminirati.

zaštita na radu; statistička obrada; ozljede na radu; učestalost ozljeda; Poissonova distribucijaAutor: Milorad Milojica - ; Luka Rijeka d. d., Rijeka, Hrvatska Kristina Dundović - ; Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados