»Druga generacija migranata« i utjecaj sociolingvističkih procesa na materinski jezik migranataReport as inadecuate
»Druga generacija migranata« i utjecaj sociolingvističkih procesa na materinski jezik migranata - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.1 No.2 September 1985. -

Rad obrađuje sociolingvističke procese koji utječu na stabilnost upotrebe materinskog jezika kod jezično specifičnih manjina. Raspravlja se o postojanosti lingvističkih domena i o relativnoj dominantnosti jezika u višejezičnim sredinama. Cilj je rada naglasiti kako proces postepenog gubljenja materinskog jezika utječe na lingvističku zbilju radnika na privremenom radu u inozemstvu. Gubitak materinskog jezika ili njegovo reduciranje stvara velike poteškoće pri povratku djece migranata u zemlje porijekla njihovih roditelja.

materinski jezik; sociolingvistički procesi; djeca migranataAuthor: Emil Heršak - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents