Istraživanja razvoja nekih kognitivnih funkcija i nekih karakteristika ličnosti djece naših radnika na privremenom radu u inozemstvuReportar como inadecuado
Istraživanja razvoja nekih kognitivnih funkcija i nekih karakteristika ličnosti djece naših radnika na privremenom radu u inozemstvu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.1 No.2 September 1985. -

U ovo istraživanje bili su uključeni učenici petih, sedmih i devetih razreda, u svakoj dobnoj skupini po tri grupe. Jednu grupu sačinjavali su učenici iz naše zemlje koji žive u inozemstvu sa svojim roditeljima koji su tamo na privremenom radu; drugu su grupu činili učenici koji žive u Jugoslaviji, a po starosti, obrazovanju, mjestu porijekla i socioekonomskom statusu istovjetni su s prvom grupom učenika; treću grupu činili su njemački vršnjaci iz istih razreda iz kojih su i djeca naših radnika.

Cilj je istraživanja bio ispitati kakav je razvitak kognitivnih funkcija, znanja i nekih karakteristika ličnosti djece naših radnika u SR Njemačkoj i podatke usporediti s rezultatima njihovih njemačkih vršnjaka i vršnjaka koji stalno žive u Jugoslaviji.

Utvrđene su brojne statistički značajne razlike u kognitivnim funkcijama između djece naših radnika na privremenom radu u Njemačkoj i druge dvije skupine tj. djece koja žive i rastu u svojim domovima – Jugoslaviji ili Njemačkoj na štetu djece naših radnika.

Zaključeno je da okolina u kojoj žive ta djeca ne omogućuje njihov optimalan kognitivan razvitak, a niti razvoj karakteristika ličnosti.

djeca migranata; kognitivne funkcije; karakteristike ličnosti: SR NjemačkaAutor: Ante Fulgosi - ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Ljerka Fulgosi - ; Filozofski fakultet, Sveučili

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados