ANALIZA SUSTAVA POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA EUROPSKOJ, HRVATSKOJ I LOKALNOJ RAZINIReport as inadecuate
ANALIZA SUSTAVA POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA EUROPSKOJ, HRVATSKOJ I LOKALNOJ RAZINI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.2 No.1 July 2014. -

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva jedno je od najvažnijih strateških opredjeljenja Europske unije; pretočeno je u jasne ciljeve krovnih, a posebno sektorskih strateških dokumenata. Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije strukturom malih i srednjih poduzeća gotovo u potpunosti slijedi prosjek ostalih 27 članica, a time slijeđenje

sustava poticanja poduzetništva Europske unije postaje imperativ za Hrvatsku. Upravo aktualna pozicija hrvatskog sustava poticanja poduzetništva u odnosu na ostale članice Europske unije predstavlja predmet istraživanja ovog rada. Rezultati istraživanja upućuju da je Hrvatska ugradila većinu prioriteta i ciljeva iz krovnih dokumenata na nacionalnoj, no znatno manje na lokalnoj razini u gradu Rijeci. U pogledu sektorskih ciljeva Hrvatska je dosad usvojila jednu trećinu preporuka Europske unije, a u području praćenja učinkovitosti mjera

poticanja poduzetništva sustav europskih pokazatelja nedavno je implementiran na nacionalnoj, ali ne i na lokalnoj razini, gdje nedostaju pretpostavke za formiranje lokalnih baza podataka koje će osigurati nadzor trošenja javnih sredstava gradova i općina, te državnih potpora koje se lokalno distribuiraju.

malo i srednje poduzetništvo; poticanje poduzetništva; pokazatelji učinkovitostiAuthor: Davor Širola - ; Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Valentina Iskra - ; Grad Rijeka, Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents