SPECIFIČNOSTI FINANCIRANJA SME SEKTORA U HRVATSKOJ U ODNOSU NA ZEMLJE EUROPSKE UNIJEReport as inadecuate
SPECIFIČNOSTI FINANCIRANJA SME SEKTORA U HRVATSKOJ U ODNOSU NA ZEMLJE EUROPSKE UNIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.2 No.1 July 2014. -

U ovome radu prikazani su načini klasifikacije SME sektora u Hrvatskoj u odnosu na zemlje Europske unije. Cilj istraživanja bio je utvrditi klasifikaciju SME sektora u Hrvatskoj u odnosu na zemlje EU-a. Kvalitativnim znanstvenim metodama indukcije i dedukcije utvrđeno je da se udio SME sektora u Hrvatskoj ne razlikuje od zemalja Europske unije. Tipični kriteriji klasifikacije kod većine zemalja su broj zaposlenih, veličina prihoda i aktive. Pregledom literature, a osobito istraživanja koja su provela državna tijela zadužena za SME sektor, utvrđeni su udjeli SME sektora u ukupnom gospodarstvu Hrvatske te je potom izvršena usporedba sa zemljama Europske unije. I u ovome dijelu istraživanja vidljivo je da se Hrvatska uklapa u europski prosjek. Na razini

Europske unije udio SME sektora veći je od 90 %, a Hrvatska se s gotovo 98 % uklapa u navedeni prosjek. U radu se dolazi do specifičnog cilja, a to je utvrđivanje tipičnih izvora financiranja SME sektora. Temeljem cilja

istraživanja postavljena je i hipoteza da se tipični izvori financiranja SME sektora u Hrvatskoj ne razlikuju od Europske unije. Hipoteza je dokazana metodama indukcije i dedukcije sekundardnih podataka. U posljednjem

dijelu rada navode se rezultati istraživanja i specifični načini financiranja. Uz tipične oblike financiranja kao što su bankarski krediti i ostali zajmovi navode se i financijske potpore koje su odobrili fondovi Europske unije.

SME sektor; financiranje; bankarski krediti; mjere potporeAuthor: Ivana Bujan - orcid.org-0000-0002-2200-6070 ; Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Hrvatska Marija Vugrinec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents