Dijaspora i Židovi na području JugoslavijeReportar como inadecuado
Dijaspora i Židovi na području Jugoslavije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.3 No.2 September 1987. -

U radu je pokušano prikazati dijasporu Židova kao složenu i trajnu pojavu. Kroz religijske, kulturološke, ekonomske i nacionalne karakteristike specifične za održanje i kontinuitet židovstva, obrađene su i pojave antisemitizma, asimilacije i cionizma. Povijesno-sociološki pregled života Židova na području Jugoslavije do Drugoga svjetskog rata prikazan je u drugom dijelu rada. Nakon Drugoga svjetskog rata i stvaranja države Izrael, započinje novo razdoblje u povijesti Židova. Dolazi do masovnih useljavanja Židova i formiranja novoga nacionalnog središta u Palestini. U završnom dijelu rada naznačeni su problemi adaptacije novih imigranata u Izraelu, njihova eventualna daljnja migracija, te su istaknuti, po mišljenju autora, neki mogući predlošci za daljnja istraživanja te problematike.

dijaspora; Židovi; JugoslavijaAutor: Jelena Zlatković Winter - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados