Različitost, inkluzija i učenje u ranoj dobiReportar como inadecuado
Različitost, inkluzija i učenje u ranoj dobi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Child, kindergarten, family, Vol.15 No.58 December 2009. -

Sva djeca imaju pravo na kurikulum koji uvažava njihov rodni, kulturni i jezični identitet i porijeklo. Od najranije dobi djeca grade svoj identitet i sliku o sebi i to pod utjecajem načina na koji njih i članove njihovih obitelji vide drugi. Kulturološki osviješten kurikulum i odgajatelji koji razumiju tu dimenziju čimbenika djetetovog razvoja u stanju su promijeniti postojeću praksu. Djeca će tako biti u prilici odrastati u sredini koja uvažava njihov materinji jezik, rodnu i klasnu pripadnost, istovremeno upoznajući novu kulturu i jezik.

Dijete; Vrtić; Obitelj; Različitost; Inkluzija; Učenje; Rana dobAutor: Iram Siraj-Blatchford - ; Institut za obrazovanje, Sveučilište u Londonu, London, Ujednijeno Kraljevstvo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados