Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacijeReportar como inadecuado
Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.5 No.2-3 September 1989. -

Autor koristi rasprave iz Hrvatskog sabora iz godine 1861. da bi ilustrirao neke aspekte nacionalne integracije kod Hrvata odnosno Srba u hrvatskim zemljama u drugoj polovini 19. stoljeća. U to vrijeme Hrvati i Srbi nalaze se na razvojnom stupnju »između etnosa, naroda i nacije«. Daljnji pomak iz te pozicije bio je uvjetovan potrebama modernizacije. S tim u vezi autor, među inim, razmatra kako su pojedini saborski zastupnici shvaćali ili gledali na policentričnost hrvatske cjeline, na odnos naroda ili naroda i države, na etničku i socijalnu bliskost i različitost Hrvata i Srba, te na ključnu problematiku demokratizacije i kulturno-prosvjetnog razvitka. Na kraju rada spomenuta je i diskusija o »domorodnosti« Hrvata i Srba u hrvatskim zemljama.

etnos; narod; nacija; nacionalna integracija; Hrvati; SrbiAutor: Drago Roksandić - ; Odelenje za istorijske nauke, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados