Što dugujemo Širokogorovu Prilog teoriji etnosaReport as inadecuate
Što dugujemo Širokogorovu Prilog teoriji etnosa - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.5 No.2-3 September 1989. -

Kritički se razmatra teorijski pristup teoriji etnosa ruskog etnologa S. M. Širokogorova, koji etnos shvaća kao sveobuhvatni proces adaptacije različitim tipovima okoline, u kojem tijekom povijesti sudjeluju sve ljudske zajednice i sudjelujući se mijenjaju. Taj proces ima različite aspekte: etnografski, psihomentalni ili jezični, aspekt kontinuiteta, psihološki i biološki. Jednom riječi, taj je proces odgovoran za postojanje i razvitak ljudskih zajednica. Širokogorov zasniva svoju teoriju na temelju dugogodišnjih istraživanja Tunguza i drugih sibirskih plemena u prvoj četvrtini ovoga stoljeća. Iako ga vodeći sovjetski teoretičari etnosa spominju, oni ne primjenjuju model etnosa kao procesa. Autorica se zalaže za primjenu tog modela u etnološkim istraživanjima etničkih procesa.

etnos; adaptacija; ŠirokogorovAuthor: Dunja Rihtman-Auguštin - ; Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents