Ponašanje učenika migranata i nemigranataReportar como inadecuado
Ponašanje učenika migranata i nemigranata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990. -

Autori analiziraju dio rezultata istraživanja -Rast i razvoj djece migranata- u kojemu nastavnici procjenjuju ponašanje učenika u školama. Uzorak je sastavljen od tri grupe učenika zagrebačkih osnovnih i prvih razreda srednjih škola: 1 povratnika iz Njemačke, 2 učenika nemigranata kontrolna grupa i 3 učenika nemigranata čiji roditelji žive u inozemstvu, ukupno 300 učenika po 100 u svakoj grupi. Procjenu ponašanja nastavnici su izvršili s pomoću -Rutterova upitnika o ponašanju učenika-. Rezultati pokazuju da u sve tri grupe ima djece koja manifestiraju neke poremećaje u ponašanju, ali se grupe razlikuju s obzirom na vrstu izraženog poremećaja. Tako među učenicima-povratnicima koji imaju neke poremećaje u ponašanju najčešće ih iskazuju kroz oblike neurotskog ponašanja i oni su najmanje omiljeni među suučenicima. Najviše problema u ponašanju zamjećuju nastavnici u djece nemigranata, kontrolne grupe 13 od 100 po Rutterovim kriterijima: u njih je agresivno ponašanje najdominantnije. Ta su djeca najusamljenija i često se nastavnicima tuže i jadaju. Među učenicima nemigrantima čiji su roditelji u inozemstvu ima onih kojih se ponašanje svrstava u neurotsko s izraženom anksioznošću i sa češćim izbjegavanjem škole. Rezultati istraživanja upozoravaju da je potreban različiti pristup nastavnika pojedinim grupama djece jer se njihovi problemi ipak razlikuju, a škola danas ne polaže dovoljnu pozornost razlikama u ponašanju učenika.

učenici migranti; ponašanje učenika; učenici povratnici; učenici nemigranti; ZagrebAutor: Melita Švob - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska Pavle Jonjić - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagre

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados